Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA

e-profit.ro si studentoffice.ro sunt administrate de BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN si BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA + STUDENT OFFICE ASIRELY SRL+ AS MANAGER CONSULTING SRL +
BULIGA-STEFANESCU AURELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA + RESEARCH & DOCUMENTATION CENTER SRL

Buliga Ştefănescu Ionela-Liliana, în calitate de asociat, domiciliată în Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş, şi Buliga Ştefănescu Aurelian, în calitate de asociat, domiciliat în Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş;

WEBSITE-uri:
studentoffice.ro + e-profit.ro + e-diaspora.ro

www.studentoffice.ro + www.e-profit.ro + e-diaspora.ro

STUDENT OFFICE ASIRELY SRL CIF: 17949620 www.studentoffice.ro + www.e-profit.ro
AS MANAGER CONSULTING SRL CIF: 13638958 www.e-profit.ro
BULIGA-STEFANESCU AURELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
JUD. ARGEȘ, MUN. PITEȘTI, STR. GĂVENII, NR.12
BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA

RESEARCH & DOCUMENTATION CENTER SRL – Cod Unic de Înregistrare: 49032684

ADMINISTRATORI:
BULIGA- ȘTEFĂNESCU AURELIAN
BULIGA– STEFANESCU IONELA-LILIANA
STUDENT OFFICE ASIRELY SRL CIF: 17949620
AS MANAGER CONSULTING SRL CIF: 13638958
BULIGA-STEFANESCU AURELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Total incasari BULIGA- ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA– STEFANESCU IONELA-LILIANA = 1.491 516 lei pana la 31.12.2022

STUDENT OFFICE ASIRELY SRL CIF: 17949620Cifra
Afaceri
Profit
Net
DatoriiActive
Imobilizate
Active
Circulante
Capitaluri
Proprii
Angajați
(nr. mediu)
2022216 902161 1182 6690339 326336 6570
202137 46701 7290177 268175 5390
202086 20548 8972 804-1 085194 428190 5390
201975 87171 7282 270-1 085144 997141 6420
201838 99933 5954 512-1 08575 51069 9130
201714 10213 53822 036-1 08559 43941 4990
20167 9547 67521 614-1 08545 47833 7350
20153 993-9 26119 911-1 08537 79616 8000
20140-2814 2459029 93425 7790
201314 55013 0273 9609029 93126 0610
201212 1055 0477 9961 08519 94513 0340
20110011 958019 9457 9870
201015 40012 93611 958019 9457 9870
200911 5388 4349 49404 545-4 9491
20085 445-10 46915 91902 535-13 3841
2007750-3 8514 79401 879-2 9151
20066 4771 14494801 8849360
20050-6081 051669174-2080
Cifra
Afaceri
Profit
Net
DatoriiActive
Imobilizate
Active
Circulante
Capitaluri
Proprii
Angajați
(nr. mediu)
2022102 95144 772337 599370 86916 63649 9060
202197 36241 129385 843389 1261 8515 1340
202044 981-8 252429 941411 57932 17813 8160
201944 618155452 573434 57740 06522 0690
201834 669-11 819491 516444 56260 12412 2830
201732 436-29 568486 784467 99850 5139 6830
2016165 870102 903401 252481 857112 248142 1540
2015051 586458 022345 463203 39790 8381
201463 70627 958698 117706 254220 034228 1710
2013147 497-8 041558 626630 291133 667205 3320
201257 972-190 408450 566583 35873 141205 9330
2011139 029-30 475448 293620 354224 280396 3410
2010109 294-51 670353 904585 744194 976426 8160
2009177 52115 965368 786606 296240 976478 4861
2008170 10056 372349 942597 002210 761457 8211
2007153 98786 300389 683976 488124 644711 4492
2006104 66724 763376 822437 909103 919165 0064
2005113 6252 746184 953206 834118 318140 1993

„Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU: O Afacere Dubioasă În Lumea Academiei”

În lumea academică, integritatea și etica sunt valori fundamentale. Cu toate acestea, există entități precum grupul format din BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA- STEFANESCU IONELA-LILIANA, care ridică întrebări serioase cu privire la practicile lor și la impactul asupra integrității academice.

Acest grup este asociat cu mai multe entități și site-uri web, cum ar fi studentoffice.ro, e-profit.ro și e-diaspora.ro, care oferă servicii în domeniul educației și al afacerilor. Cu toate acestea, cercetările și informațiile disponibile indică faptul că aceste entități sunt implicate în practici discutabile și dubioase.

Unul dintre aspectele problematice este furnizarea de servicii de redactare și consultanță pentru lucrările academice, care pot include plagiat sau lucrări de calitate scăzută. Aceasta nu numai că subminează eforturile studenților, dar și afectează integritatea academică și calitatea educației.

Mai mult, transparența și comunicarea cu acest grup au fost deseori deficitare. Studenții și clienții au întâmpinat dificultăți în a obține răspunsuri clare sau în a înțelege serviciile pe care le primesc.

Este esențial ca studenții și persoanele interesate să fie conștienți de practicile discutabile și să evite colaborarea cu entități care nu respectă principiile etice ale învățământului și afacerilor. Integritatea academică și etica în afaceri trebuie să rămână priorități în toate domeniile, și este datoria noastră să le promovăm și să le susținem pentru binele educației și al societății.

„Grupul Buliga-Ștefănescu: Umbra Întunecată a Afacerilor Academice”

În lumea academica, onestitatea și integritatea sunt principii esențiale care trebuie respectate cu strictețe. Cu toate acestea, există grupuri și entități, precum Buliga-Ștefănescu, care aduc prejudicii integrității academice, desfășurând practici dubioase în domeniul serviciilor pentru lucrările academice.

Acest grup, administrat de Buliga-Ștefănescu Aurelian și Buliga-Stefanescu Ionela-Liliana, este implicat în diferite afaceri și platforme, printre care studentoffice.ro și e-profit.ro, care oferă servicii pentru lucrări academice. Cu toate acestea, este important să subliniem că aceste servicii au fost adesea asociate cu practici discutabile și îndoieli cu privire la etica lor.

Unul dintre aspectele principale de îngrijorare este calitatea și originalitatea lucrărilor furnizate de acest grup. Există semnale că aceste lucrări ar putea fi plagiate sau de calitate slabă, punând în pericol integritatea academică a studenților și subminând valoarea diplomelor lor.

În plus, comunicarea cu acest grup a fost deseori deficitara, iar clienții au întâmpinat dificultăți în a obține răspunsuri sau clarificări cu privire la serviciile lor.

În concluzie, este esențial ca studenții să fie conștienți de practicile discutabile și să evite colaborarea cu astfel de grupuri sau entități care nu respectă integritatea academică și etica învățământului superior. Educația merită mai mult decât rezultate ușoare și trebuie să se bazeze pe onestitate, integritate și dezvoltare personală.

Societatea Comercială STUDENT OFFICE ASIRELY – S.R.L.
Piteşti, judeţul Argeş
MINISTERUL JUSTIŢIEI
TRIBUNALUL ARGEŞ
EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 77409 din 13 septembrie 2005 Judecător delegat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeş – Mihalcea Gheorghe Referent la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeş – Ilinca Magda
În baza cererii nr. 77409 din data de 12.09.2005
şi a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş a dispus autorizarea şi înregistrare societăţii comerciale cu următoarele date:

 • fondatori: Buliga Ştefănescu Ionela-Liliana, în calitate de asociat, având codul numeric personal xxxxxxxxxxxxx, aport la capital 100.00 RON, echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată în Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş, şi Buliga
  Ştefănescu Aurelian, în calitate de asociat, având codul numeric personal xxxxxxxxxxxxx, aport la capital 100.00 RON, echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş;
 • administratori, persoane fizice: Buliga
  Ştefănescu Ionela-Liliana, având codul numeric personal xxxxxxxxxxxxx, data numirii 9.09.2005, durata mandatului de 4 ani, având puteri depline,
  şi Buliga Ştefănescu Aurelian, având codul numeric personal xxxxxxxxxxxxx, data numirii 9.09.2005, durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;
 • denumirea: STUDENT OFFICE ASIRELY – S.R.L.;
 • sediul social: Piteşti, Str. Găvenii nr. 12, judeţul Argeş;
 • domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 – activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management;
 • activitatea principală: cod CAEN 7414 – activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
 • capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale, a 10.00 RON fiecare;
 • – durata de funcţionare: nelimitată;
 • codul unic de înregistrare: 17949620;
 • numărul de ordine în registrul comerţului: J 03/1693/2005.

Societatea AS MANAGER CONSULTING – S.R.L.
DECIZIA NR. 1 din data de 01.02.2016 a asociatului unic
Dna BULIGA-ŞTEFĂNESCU IONELA-LILIANA, cetăţean român, născută la data de 27.03.1977, în Piteşti, judeţul Argeş, domiciliată în municipiul Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş, posesoare a C.I. seria AS nr. 660506, eliberată de SPCLEP Piteşti, la data de 23.10.2009, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, asociat unic la S.C. AS MANAGER CONSULTING – S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Găvana nr. 12 înregistrată la Registrul Comerţului Argeş sub numărul J03/5/2001, decid astăzi 1 februarie 2016
Societatea Comercială AS MANAGER CONSULTING – S.R.L.
DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2010 A ASOCIATULUI UNIC AL
S.C. AS MANAGER CONSULTING S.R.L.
Subsemnatul
BULIGA ŞTEFĂNESCU AURELIAN, de cetăţenie română, domiciliat în municipiul Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţ Argeş, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, identificat cu C.I. seria AS nr. 145849, eliberată de Pol. Piteşti la data de 08.08.2001, deţinând un număr de 490 părţi sociale, reprezentând 100% capitalul social al societăţii,
DECID:
Art. 1. Retragerea din societate a dlui BULIGA ŞTEFĂNESCU AURELIAN şi cooptarea în societate a dnei BULIGA-ŞTEFĂNESCU IONELA-LILIANA, conform contractului de cesiune. Capitalul social total este de 4.900 lei, împărţit în 490 părţi sociale egale, cu o valoare nominală de 10 lei, deţinut în totalitate de asociatul unic BULIGA-ŞTEFĂNESCU IONELA-LILIANA, a cărui participare la profit şi pierderi este de 100%.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Societatea Comercială AS MANAGER CONSULTING – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale AS MANAGER CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Piteşti, judeţ Argeş, Str. Găvenii nr. 12, înregistrată sub nr. J3/5/2001, cod unic de înregistrare 13638958, care a fost înregistrat sub nr. 24732 din 07.05.2010.

Societatea Comercială AS MANAGER CONSULTING – S.R.L., Piteşti
ACT ADIŢIONAL
Subsemnatul Buliga Ştefănescu Aurelian, în calitate de asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în satul Bărăşti de Cepturi nr. 112, comuna Bărăşti, judeţul Olt.
Modificarea, pe cale de consecinţă, a statutului societăţii, astfel: art. 4 din statut se completează cu: „Societatea are punct de lucru în satul Bărăşti de Cepturi nr. 112, comuna Bărăşti, judeţul Olt – valabil conform conractului.”
Prezentul act adiţional face parte integrantă din statutul societăţii şi va urma procedura legală privind publicitatea, înregistrarea şi autorizarea.
Redactat în 6 exemplare de către Biroul de asistenţă din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş.

Societatea Comercială AS MANAGER CONSULTING – S.R.L.
Piteşti, judeţul Argeş
ACT ADIŢIONAL
Subsemnatul Buliga Ştefănescu Aurelian, în calitate de asociat unic, am hotărât:

 1. completarea datelor personale ale asociatului unic, care este şi administratorul societăţii;
 2. prelungirea valabilităţii sediului;
 3. stabilirea mandatului administratorului;
 4. extinderea obiectului de activitate.
  Modificarea, pe cale de consecinţă, a statutului societăţii, astfel:
 • art. 1 din statut se completează cu: „Buliga Ştefănescu Aurelian, domiciliat în Piteşti, str. Găvana nr. 12, judeţul Argeş, identificat cu C.I. seria AS nr. 145849, eliberată de Poliţia Piteşti la data de 8.08.2001”;
 • art. 4 din statut se completează cu: „Sediul societăţii este în Piteşti, str. Găvenii nr. 12, judeţul Argeş”, valabil pe o perioadă nelimitată;
 • art. 13 alin. 2 din statut se completează cu: „Durata mandatului administratorului este nelimitată”;
 • art. 5 din statut se completează conform anexei la prezentul act adiţional.
  Prezentul act adiţional face parte integrantă din statutul societăţii şi va urma procedura legală privind publicitatea, înregistrarea şi autorizarea.
  Redactat în 6 exemplare la Biroul de asistenţă de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş.
  Anexă la actul adiţional al Societăţii Comerciale AS MANAGER CONSULTING – S.R.L.

Societatea Comercială AS MANAGER CONSULTING – S.R.L., Piteşti
NUMĂR DE ÎNMATRICULARE J 03/5/5.01.2001 COD SIRUES 033232915
JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGEŞ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI ARGEŞ
DOSAR NR. 26/2001 ÎNCHEIEREA NR. 26 din 4 ianuarie 2001
Judecător delegat – Căpitănescu Cristian Referent O.R.C. – Dorobanţu Ioana
Pe rol soluţionarea cererii cu nr. 25514/18.12.2000 privind autorizarea constituirii şi înmatricularea Societăţii Comerciale AS MANAGER CONSULTING – S.R.L., cu sediul în Piteşti, Str. Găvenii nr. 12, judeţul Argeş, formulate de Buliga Aurelian, domiciliat în Piteşti, Str. Găvenii, bl. B 1 A, sc. B, ap. 7, judeţul Argeş, în calitate de asociat unic.
JUDECĂTORUL DELEGAT
Examinând cererea, constată că aceasta este însoţită de documentele prevăzute de art. 35 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, şi de Normele metodologice P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei.
Cererea este legal timbrată.
Societatea, potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 2867/18.12.2000 de notarul public Stan Ana din Piteşti, are următoarele elemente de identificare:
Asociat:

 1. Buliga Aurelian, născut la data de 20.10.1974 în Piteşti, judeţul Argeş, domiciliat în Piteşti, Str. Găvenii, bl. B 1 A, sc. B, ap. 7, cod poştal 300, judeţul Argeş, identificat cu C.I. seria A.S. nr. 023716, eliberat de Poliţia Piteşti la data de 24.03.1999, cod numeric personal xxxxxxxxxxxxx.
  Forma juridică, denumirea, sediul: societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu denumirea de AS MANAGER CONSULTING – S.R.L., cu sediul social în Piteşti, Str. Găvenii nr. 12, judeţul Argeş, valabil pe o durată nelimitată.

Societatea RESEARCH & DOCUMENTATION CENTER – S.R.L.
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT
EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6315/31.10.2023
În baza cererii nr. 27146 din data de 17.10.2023 şi a actelor doveditoare depuse, Mariana-Agnes Ciobanu – registrator de registrul comerţului conform art. 107 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului coroborat cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea şi înregistrarea profesionistului:

 • denumire şi formă juridică: RESEARCH & DOCUMENTATION CENTER – S.R.L.;
 • cod unic de înregistrare: 49032684;
 • identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J28/942/2023;
 • număr de ordine în registrul comerţului: J28/942/2023;
 • sediul social: satul Bărăştii de Vede, comuna Bărăşti, strada Văsâieşti, nr. 17, judeţul Olt;
 • domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  721 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie;
 • activitate principală:
  7219 – Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
 • capital social: 200 lei, integral vărsat, total părţi sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;
 • fondator: 1. Buliga-Ştefănescu Aurelian, cu domiciliul în judeţul Olt, satul Bărăştii de Vede, comuna Bărăşti;
 • administrator: 1. Buliga-Ştefănescu Aurelian, cu domiciliul în judeţul Olt, satul Bărăştii de Vede, comuna Bărăşti;
 • durata de funcţionare: nedeterminată.
Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA - STEFANESCU IONELA-LILIANA

Name: Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA - STEFANESCU IONELA-LILIANA

Description: Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA - STEFANESCU IONELA-LILIANA

 • Calitate Lucrare
 • Plagiat
 • Support Clienti
1.2

Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA - STEFANESCU IONELA-LILIANA

Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA

Comments Rating 1 (6 reviews)

6 thoughts on “Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA

  • Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA - TEPARI SI PLAGIATORI!

   Aveti grija! Grupul BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA este specializat pe tepe online! Dupa ce platesti, nu ami dai de ei!

   Deschide bine ochii cui ii dai banii!

  • Atenție la Escrocii din Domeniul Lucrărilor Academice!

   Dorim să vă avertizăm cu privire la practicile frauduloase și înșelătoare în domeniul lucrărilor academice. Companii și indivizi precum BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA administrează multiple site-uri, cum ar fi studentoffice.ro, e-profit.ro și e-diaspora.ro, și sunt cunoscuți pentru activitățile lor discutabile în redactarea lucrărilor de licență și disertație.

   Acești operatori își atrag clienții promițând servicii academice de calitate, dar adesea nu respectă termenele și nu livrează lucrările promise. Plagiatul, înșelăciunea și contrafacerea devin din ce în ce mai răspândite în industria redactării lucrărilor academice.

   Pentru a evita astfel de probleme și pentru a menține integritatea academică, vă îndemnăm să fiți prudenți în alegerea serviciilor. Cercetați cu atenție site-urile și furnizorii de servicii, și, în loc să cădeți pradă acestor practici necinstite, căutați resurse online și asistență academică onestă pentru a vă îndeplini sarcinile academice.

   Contribuiți la lupta împotriva fraudelor academice și protejați valorile educației autentice! Alegând integritatea academică, vă ajutați și pe voi înșivă și pe ceilalți să obțină rezultate academice reale și corecte.

  • Alertă cu privire la Tepele cu Lucrările de Licență!

   În mediul academic, există o problemă tot mai gravă legată de serviciile de redactare a lucrărilor de licență și disertație, iar un nume care a atras atenția în acest context este BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN + BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA.

   Acești indivizi administrează mai multe site-uri precum studentoffice.ro, e-profit.ro și e-diaspora.ro. În ciuda promisiunilor de a oferi servicii academice de calitate, experiențele clienților au fost extrem de dezamăgitoare. Mulți studenți au fost victime ale acestor practici necinstite, în care banii au fost încasați fără ca serviciile promise să fie furnizate.

   Avertizăm cu tărie împotriva colaborării cu astfel de site-uri și companii care încalcă principiile de integritate academică și care pot avea consecințe grave asupra carierei academice a studenților.

   Lupta împotriva tepelelor cu lucrările de licență este esențială pentru menținerea integrității academice. Încurajăm toți studenții să evite astfel de practici și să caute resurse online sau ajutor academic onest pentru a-și îndeplini sarcinile academice în mod corect și autentic.

   Amintiți-vă că respectarea principiilor academice și a integrității este calea corectă de a obține rezultate autentice și de a asigura un viitor academic strălucit.

  • Atenție la Escrocheriile cu Lucrările de Licență!

   Lucrări de diplomă la kilogram. Site-urile care vând speranțe studenților nepregătiți, o afacere din ce în ce mai profitabilă https://editiadedimineata.ro/lucrari-de-diploma-la-kilogram-site-urile-care-vand-sperante-studentilor-nepregatiti-o-afacere-din-ce-in-ce-mai-profitabila/

   Dorim să atragem atenția asupra unor practici frauduloase în domeniul redactării lucrărilor de licență și disertație. Anumite firme și site-uri, printre care se numără BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și partenera sa, BULIGA-ȘTEFĂNESCU IONELA-LILIANA, operează în acest domeniu, dar au fost implicate în activități neetice și înșelătoare.

   Aceste entități administrează mai multe website-uri, inclusiv studentoffice.ro, e-profit.ro și e-diaspora.ro, care oferă servicii de redactare a lucrărilor academice. Cu toate acestea, experiența clienților a fost adesea dezamăgitoare, cu promisiuni neîndeplinite și plăți fără rezultatele așteptate.

   În încercarea de a păcăli studenții în căutare de ajutor academic, acești indivizi încalcă principiile integrității academice și pun în pericol viitorul studenților.

   Încurajăm studenții să fie vigilenți și să evite astfel de practici frauduloase. În schimb, căutați surse oneste și resurse online care vă pot ajuta în mod autentic în redactarea lucrărilor academice. Respectarea eticii academice este crucială pentru un viitor de succes și pentru menținerea integrității învățământului superior.

  • ATENȚIE: Protejați-vă de înșelăciuni în lucrările academice!

   ATENȚIE: Protejați-vă de înșelăciuni în lucrările academice!

   Dorim să vă aducem la cunoștință practicile îndoielnice ale unor firme și site-uri care pretind că oferă servicii de redactare a lucrărilor academice, dar care deseori nu livrează ceea ce promit. În special, suntem preocupati de urmatoarele:

   BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA
   Aceste entități coordonează mai multe site-uri, cum ar fi e-profit.ro și studentoffice.ro, care aparent oferă asistență academică.
   Totuși, numeroși clienți au raportat că aceste companii nu livrează lucrări de calitate și deseori nu răspund la solicitările clienților.

   STUDENT OFFICE ASIRELY SRL (CIF: 17949620) – http://www.studentoffice.ro
   Acestă firmă este legată de BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA și administrează site-ul studentoffice.ro.
   Clienții au reclamat frecvent probleme legate de plagiat și calitatea scăzută a lucrărilor obținute prin intermediul acestui site.

   AS MANAGER CONSULTING SRL (CIF: 13638958) – http://www.e-profit.ro
   Această firmă este, de asemenea, asociată cu BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA și administrează site-ul e-profit.ro.
   Experiențele clienților pe acest site au fost deseori dezamăgitoare, cu lucrări care conțin plagiate și erori evidente.

   Este esențial să vă protejați de astfel de practici necinstite și să alegeți resurse sau servicii academice cu integritate. Recomandăm căutarea de alternative oneste pentru a vă îndeplini cerințele academice și pentru a evita potențialele probleme legale și disciplinare asociate cu încălcarea integrității academice.

   Integritatea academică este un pilon esențial al educației, și vă încurajăm să mențineți acest standard în toate eforturile dumneavoastră academice. Alegeți întotdeauna calea corectă și respectați valorile educație

  • Avertizare împotriva Prădătorilor

   Lupta pentru Integritatea Academică: Avertizare împotriva Prădătorilor

   În era digitală, accesul la informații și resurse educaționale este mai ușor ca niciodată. Cu toate acestea, cu oportunitatea vine și riscul, și unul dintre riscuri este creșterea practicilor necinstite în redactarea lucrărilor academice. Astăzi, dorim să atragem atenția asupra acestei probleme și să oferim o avertizare împotriva prădătorilor de teze care încearcă să submineze integritatea academică.

   În ultimii ani, au apărut numeroase companii și site-uri care promit servicii de redactare a lucrărilor academice, cum ar fi teze de licență sau disertații, la comandă. Acestea păreau inițial a fi o soluție atractivă pentru studenți și cercetători care se confruntau cu presiunea de a livra lucrări academice de calitate. Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta.

   BULIGA-ȘTEFĂNESCU AURELIAN și BULIGA – STEFANESCU IONELA-LILIANA sunt nume care au devenit notorii în lumea practicilor necinstite în redactarea lucrărilor academice. Acești indivizi administrează mai multe site-uri, inclusiv e-profit.ro și studentoffice.ro, care pretind a oferi servicii de redactare academică. Cu toate acestea, clienții care au avut de-a face cu acești operatori s-au confruntat cu o experiență dezamăgitoare. Nu doar că nu au primit lucrările promise sau au obținut documente plagiate, dar au fost și înșelați financiar.

   Pentru a complica și mai mult situația, acești indivizi au dezvoltat o schemă elaborată pentru a manipula și înșela studenții în căutare de ajutor în proiectele academice. Promitând calitate și profesionalism, ei reușesc să îi atragă pe clienți și să îi lase cu buzunarele goale și cu lucrările nesatisfăcătoare.

   Pentru a face față acestei probleme, este esențial ca studenții și părțile interesate să fie bine informate și să evite să colaboreze cu astfel de companii și site-uri. Există resurse online care colectează păreri ale clienților și recenzii despre astfel de servicii, oferind astfel un cadru de referință pentru luarea deciziilor.

   În plus, lupta împotriva practicilor necinstite în redactarea lucrărilor academice nu trebuie să fie doar responsabilitatea studenților. Universitățile, instituțiile de învățământ superior și organismele academice trebuie să pună în aplicare măsuri mai stricte pentru a preveni și a pedepsi astfel de comportamente. Aceasta include dezvoltarea unor politici clare privind plagiatul și frauda academică și educația studenților cu privire la importanța integrității academice.

   În concluzie, lupta împotriva fraudării și a plagiatului în educație este o responsabilitate comună. Alegând integritatea academică, contribuim la menținerea unui mediu de învățare autentic și la protejarea valorilor educației. Este timpul să fim vigilenți și să ne asigurăm că integritatea academică este apărată cu fermitate și respectată în întreaga comunitate academică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sending