ACTIVITATE ILEGALĂ

ACTIVITATE ILEGALĂ

Extras din Legea nr.199/2023 a învățământului: Art. 259. — (2) Este interzisă oferta de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziția persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări.

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de la 100.000 la 200.000 de lei fapta persoanei fizice sau juridice care pune la dispoziția studenților, studenților doctoranzi, cursanților, contra cost, prin internet, prin rețele de socializare sau servicii de comunicare electronică, în scopul însușirii fără drept a calității de autor pentru lucrări științifice ……., precum și lucrări de finalizare a studiilor universitare de licență, masterat și/sau de doctorat.

(4) Se autorizează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să identifice și să oprească imediat funcționarea site-urilor care promovează oferte de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziția persoanelor fizice, contra cost, a materialelor prevăzute la alin. (3).

(5) Redeschiderea site-urilor prevăzute la alin. (4) sub orice formă constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300.000 și 600.000 de lei.

Conform LEGII nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*)

Articolul 1. Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, faţă de cei care le-au săvârşit, următoarele fapte:

a) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege;”

“Art. 3. Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la art. 1, daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.

Legea educației naționale nr. 1/2011 (vechea lege): „Art. 143 (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.”

„Art. 360 (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

Lit. (b) nerespectarea dispozițiilor art. 143 alin (5), cu amenda de la 5.000 la 50.000 lei.”

„Conform LEGII nr. 12 din 6 august 1990 (republicată):  Articolul 1. Constituie activităţi comerciale ilicite … a) efectuarea de activitati de..comert sau prestari de servicii, … fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege;

Art. 3. … sumele de bani  dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.”

B. conform „Legii educației naționale nr. 1/2011 (vechea lege):

 „Art. 143 (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice

Art. 360 (1) …constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

Lit. (b) nerespectarea dispozițiilor art. 143 alin (5), cu amenda de la 5.000 la 50.000 lei.”