Grupul NEATA + CHEBAC

GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina.
lucrare-licenta.eu + ElaborareProiecte.ro + tutors.ro

Neață Valentin Adrian si Chebac Adina = Grupul plagiatorilor NEATA + CHEBAC. Neață Valentin Adrian si Chebac Adina, până de curând, fiind cel mai activ, important și relevant  jucător pe piață lucrărilor de licență și doctorat. De asemenea  Valentin AdrianNeață este cel mai vechi vânzător de lucrări de licență si doctorat de pe piață. A ocupat pozitia numarul unu (1) in google, cu website-ul lucrare-licenta.eu, din anul 2015 si pana in decembrie 2023. Din decembrie 2023 Neață Valentin Adrian si Chebac Adina au închis cele 2 saituri lucrare-licenta.eu + ElaborareProiecte.ro și își continuă activitatea de vânzare de lucrări academice de licență/ disertație/ doctorat numai pe platfoma tutors.ro sub aparența unor „servicii de meditații„, societatile CREATIV TRD SRL, TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL), CHEBAC ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ fiind active și funcționale. În replică la închiderea „peste noapte” a platformelor lucrare-licenta.eu și ElaborareProiecte.ro, au apărut o serie de clienți și redactor nemulțumiti, care și-au lăsat pretutindeni pe internet recenziile negative acuzându-l pe Neață Adrian Valentin că „a fugit” atât cu banii clienților cât și a-i redactorilor.

Lucrări de licență vândute de lucrare-licenta.eu + ElaborareProiecte.ro + tutors.ro în „servicii de meditatii tutors.ro
ADMINISTRATORI:
Neață Valentin Adrian + Chebac Adina
CREATIV TRD SRL, CIF 33599101,
TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL), CIF 45559151
CHEBAC ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF: 45933751
NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF: 26490160

Pe internet, în dreptul numelui său, este înregistrată în Anglia, firma KAYLA EDUCATIONAL CONSULTING LTD, din anul 2011 si activă pana in 2023, firmă care s-a ocupat cu vanzarea lucrarilor de licenta si doctorat catre studentii straini veniti la studiu in romania firma ce a avut rol de „optimizare fiscala„.

În perioada octombrie – noiembrie 2023, Neață Adrian Valentin  a desfășurat o campanie intensivă de „curățare a reputației compromise” ….. citestie AICI mai departe …..

CREATIV TRD SRL sustine in anunturile de anjagare (vezi printscreen bestjobs) ca are 500 de angajati insa oficial exista un singur angajat cu acte in regula. Are permanent anunturi de angajare. Pe site-ul elaborareproiecte.ro  (TUTORS STUDY SRL  CIF 45559151) sustine ca are peste 12.000 proiecte realizate pentru clienti, probabil majoritatea nefiscalizate si 573 Redactori si legal este angajat unul singur (vezi printscreens)

ADMINISTRATORI:Neață Valentin AdrianChebac AdinaCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL), CIF 45559151CHEBAC ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF: 45933751NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, CIF: 26490160

WEBSITE-uri: lucrare-licenta.eu elaborareproiecte.ro tutors.ro

CifraAfaceriProfitNetDatoriiActiveImobilizateActiveCirculanteCapitaluriPropriiAngajați(nr. mediu)
2022118 383-102 03119 62987 8027 26175 4342
2021485 674314 22560 846145 890229 421314 4653
2020299 130145 21874 454140 204142 663208 4132
2019298 522183 82493 206176 774100 496184 0641
2018231 050178 2092 2773 089300 954301 7661
2017215 330169 6332 132326171 679169 8731
2016197 207161 6711 7800163 691161 9111
2015147 377117 5507490116 836116 0871
201415 549-1 6634 5948501 986-1 4630

TOTAL CIFRA AFACERI CREATIV TRD SRL, CIF 33599101: 2.008.222 lei

Total incasari Neață Valentin Adrian + Chebac Adina / 2.008.222 lei + 291.618 lei = 2.299.840 lei (datele sunt calculate pentru CREATIV TRD SRL + TUTORS STUDY SRL pana la 31.12.2022)

Cifra
Afaceri
Profit
Net
DatoriiActive
Imobilizate
Active
Circulante
Capitaluri
Proprii
Angajați
(nr. mediu)
2022291 618256 7212 86637259 750256 9211

CIFRA AFACERI TUTORS STUDY SRL: 291.618 lei

Total incasari Neață Valentin Adrian + Chebac Adina / 2.008.222 lei + 291.618 lei = 2.299.840 lei (datele sunt calculate pentru CREATIV TRD SRL + TUTORS STUDY SRL pana la 31.12.2022)

În căutarea sprijinului academic și a serviciilor pentru lucrările de licență, master sau doctorat, studenții se pot confrunta cu o gamă variată de opțiuni. Unul dintre aceste grupuri este administrat de Neață Valentin Adrian și Chebac Adina și include platforme precum lucrare-licenta.eu, ElaborareProiecte.ro, tutors.ro și firme precum CREATIV TRD SRL și TUTORS STUDY SRL (anterior TUTORS EDU SRL) , toate furnizand LUCRARI PLAGIATE si de CALITATE SLABA.

De-a lungul timpului, aceste companii și platforme au fost implicate în diverse discuții de PLAGIAT și critici din partea studenților și a comunității academice. Deși toate aspectele lor sunt negative, există multi clienti pacaliti.

Unul dintre principalele subiecte de discuție este plagiatul si slaba calitatea serviciilor lor. La fel ca în cazul altor grupuri, există cazuri în care lucrările furnizate au ridicat întrebări cu privire la originalitate și calitate. Este important ca studenții să fie atenți și să-și verifice întotdeauna lucrările pentru plagiat și calitate înainte de a le prezenta.

Un alt aspect de luat în considerare este comunicarea și interacțiunea cu aceste companii și platforme. Unii studenți au avut experiențe pozitive, în timp ce majoritatea au întâmpinat dificultăți în a primi răspunsuri la întrebările lor sau în a obține servicii conforme cu așteptările lor.

În concluzie, studenții care aleg să utilizeze serviciile grupului plagiator Neață și Chebac ar trebui să fie atenți și să cerceteze cu atenție înainte de a decide să colaboreze cu ei. Este important să ne amintim că educația trebuie să fie un proces etic și onest, iar alegerea cu grijă a serviciilor academice poate ajuta la menținerea integrității academice.

Societatea TUTORS EDU – S.R.L.

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI EXTRAS AL REZOLUŢIEI NR. 12318/31.01.2022

În baza cererii nr. 39120 din data de 28.01.2022 şi a actelor doveditoare depuse, Ioana Băidan – persoana desemnată conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea şi înregistrarea profesionistului:

– denumire şi formă juridică: TUTORS EDU – S.R.L.;- cod unic de înregistrare: 45559151;- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/1648/2022;- număr de ordine în registrul comerţului: J40/1648/2022;- sediul social: Bucureşti, sectorul 5, strada Elev Nicolae Popovici nr. 2, parter, bloc P49, scara 3, ap. 64;- domeniul principal de activitate: grupa CAEN:855 – Alte forme de învăţământ;- activitate principală:8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.;- capital social: 200 lei, integral vărsat, total părţi sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;- fondator: 1. Negrescu Ionela-Alexandra, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 5;- administrator: 1. Negrescu Ionela-Alexandra, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 5;- durata de funcţionare: nedeterminată.

Societatea TUTORS EDU – S.R.L.

DECIZIA NR. 1 din data de 23.05.2022 a asociatului unic – NEGRESCU IONELA-ALEXANDRA, cetăţean român, născută la data de 22.06.1990 în mun. Bucureşti, sectorul 2, domiciliată în mun. Bucureşti, str. Elev Nicolae Popovici nr. 2, bl. P49, sc. 3, ap. 64, sectorul 5, posesoare a CI seria RK nr. 887877 eliberată de către SPCEP sectorul 5 la data de 28.02.2022, CNP xxxxxxxxxxxxx, în calitate de Asociat unic al Societăţii cu răspundere limitată TUTORS EDU, şi – NEATA ADRIAN-VALENTIN, cetăţean român, născut la data de 05.02.1985 în mun. Bucureşti, sectorul 2, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Elev Nicolae Popovici nr. 2, bl. P49, sc. 2, ap. 64, sectorul 5, posesor al C.I. seria RT nr. 866449 eliberată la data de 12.02.2013 de către SPCEP sectorul 5, CNP xxxxxxxxxxxxx, în calitate de Participant, au decis următoarele: Art. 1. Retragerea din Societate a dnei NEGRESCU IONELA-ALEXANDRA, prin cesionarea tuturor părţilor sociale deţinute, în număr de 20, către domnul NEATA ADRIAN-VALENTIN, la valoarea lor nominală, pentru un preţ de 200 de lei. Art. 2. În urma prezentei cesiuni, capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii cu răspundere limitată TUTORS EDU este de 200 de lei, împărţit în 20 de părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, ce va fi împărţit după cum urmează: – NEATA ADRIAN-VALENTIN deţine 20 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare şi o valoare totală de 200 de lei, reprezentând 100% capitalul social şi un procent de participare la beneficii şi pierderi de 100%. Art. 3. Revocarea din funcţia de administrator a dnei NEGRESCU IONELA-ALEXANDRA şi numirea în această funcţie a noului asociat unic, dl NEATA ADRIAN- VALENTIN, cu puteri depline, pe o durată de 99 ani. Art. 4. Actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii cu răspundere limitată TUTORS EDU SRL cu modificările intervenite. Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate. Prezenta hotărâre a fost redactată şi semnată astăzi, 23.05.2022, în 3 (trei) exemplare originale.

Societatea TUTORS STUDY – S.R.L.

DECIZIA NR. 1 din data de 06.06.2023 a asociatului unic. Subsemnatul, NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN, cetăţean român, născut la data de 05.02.1985, în România, mun. Bucureşti, sectorul 6, domiciliat în România, mun. Bucureşti, sectorul 6, str. Lujerului nr. 42H, bl. C6, et. 3, ap. 312, posesor al CI seria RZ nr. 115043, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 16.02.2023, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP xxxxxxxxxxxxx, în calitate de asociat unic al societăţii cu răspundere limitată TUTORS EDU SRL , am decis următoarele: Art. 1. Modificarea obiectului secundar de activitate al societăţii, în sensul limitării acestuia la următoarele coduri CAEN: 4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse; 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; 6312 – Activităţi ale portalurilor web; 3560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ. Celelalte coduri CAEN secundare se elimină din Actul Constitutiv, iar obiectul principul de activitate rămâne neschimbat. Art. 2. Schimbarea sediului social al Societăţii din mun. Bucureşti, sectorul 5, str. Elev Popovoci Nicolae nr. 2, bl. P49, sc. 3, parter, ap. 64, în mun. Bucureşti, sectorul 6, str. Lujerului nr. 4211, bl. C6, et. 3, ap. 312. Art. 3. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului unic şi administrator NEAŢA ADRIAN-VALENTIN. Art. 4. Modificarea denumirii societăţii din TUTORS EDU – S.R.L. în TUTORS STUDY – S.R.L. Art. 5. Cesionarea părţilor sociale deţinute de către domnul NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN, în număr de 10, către doamna CHEBAC ADINA, în calitate de cesionar, la valoarea lor nominală, pentru un preţ de 100 de lei. Art. 6. În urma prezentei cesiuni, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii cu răspundere limitată TUTORS EDU este de 200 de lei, împărţit în 20 de părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, ce va fi împărţit după cum urmează între asociaţi: – NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN, 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, şi o valoare totală de 100 de lei, reprezentând 50% din capitalul social şi un procent de participare la beneficii şi pierderi de 50%; – CHEBAC ADINA, 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, şi o valoare totală de 100 de lei, reprezentând 50% din capitalul social şi un procent de participare la beneficii şi pierderi de 50%. Art. 7. Actualizarea actului constitutiv al societăţii cu răspundere limitată TUTORS STUDY cu modificările intervenite. Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate. Prezenta decizie a fost redactată şi semnată astăzi, 06.06.2023, în 3 (trei) exemplare originale.

 • Societatea CREATIV TRD SRL
 • HOTĂRÂREA NR. 1/01.04.2019 a Adunării generale a asociaţilor În urma şedinţei ţinută astăzi, la care s-au prezentat asociaţii dl NEATA ADRIAN-VALENTIN, cetăţean român, născut la data de 05.02.1985 în mun. Bucureşti, sectorul 2, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Elev Nicolae Popovici nr. 2, bl. P49, sc. 2, ap. 64, sectorul 5, posesor al C.I. seria RT nr. 866449, eliberate la data de 12.02.2013 de către SPCEP Sector 5, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, şi dl POPA TEODOR-CRISTIAN, cetăţean român, născut în mun. Ploieşti, jud. Prahova la data de 18.06.1985, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Antiaeriană nr. 6 A-100, vila 25 TT, sectorul 5, posesor al C.I. seria DP nr. 154388, eliberate de către D.E.P.A.B.D. la data de 29.03.2013, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, întrunind astfel 100% participarea la capitalul social al Societăţii  CREATIV TRD SRL S.R.L., s-a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
 • 1. Cedarea de către POPA TEODOR-CRISTIAN a unui număr de 10 (zece) părţi sociale în valoare de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social către NEATA ADRIAN-VALENTIN.
 • 2. În urma cesiunii, dl POPA TEODOR-CRISTIAN s-a retras din calitatea de asociat, renunţând astfel la orice drepturi şi obligaţii, capitalul social a rămas neschimbat, în valoare de 200 lei, împărţit în 20 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei, şi structura capitalului social a devenit următoarea:
 • – dl NEATA ADRIAN-VALENTIN devine asociat unic şi va deţine un număr de 20 (douăzeci) părţi sociale în valoare totală de 200 lei, deţinând 100% beneficiile şi pierderile societăţii.
 • 3. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor, conform prevederilor legale în vigoare.

 • Societatea CREATIV TRD SRL
 • NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale CREATIV TRD SRL , cu sediul în Bucureşti, sectorul 5, strada Elev Popovici Nicolae nr. 2, parter, bloc P49, scara 3, ap. 64, înregistrată sub nr. J40//10831/2014, identificator unic la nivel european OONRC.J40/10831/2014, cod unic de înregistrare 33599101, care a fost înregistrat sub nr. 192074 din 04.04.2019.

 Neață Valentin Adrian & Chebac Adina & CREATIV TRD SRL & TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL) desfaşoară o ACTIVITATE ILEGALĂ, care contravine legii nr.199/2023 a învățământului superior):

Societatea comerciala desfasoara o ACTIVITATE ILEGALA care contravine legii (Legea educației naționale nr. 1/2011  si Legea nr.199/2023 a învățământului superior)

Legea educației naționale nr. 1/2011: „Art. 143 (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

„Art. 360 (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

Lit. (b) nerespectarea dispozițiilor art. 143 alin (5), cu amenda de la 5.000 la 50.000 lei.”

Legea nr.199/2023 a învățământului superior publicatã în M.O. nr.614/2023: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 100.000 lei la 200.000 de lei fapta persoanei fizice sau juridice care pune la dispoziţia studenţilor, studenţilor doctoranzi, cursanţilor contra cost, prin internet, prin reţele de socializare sau servicii de comunicare electronică, în scopul însuşirii fără drept a calităţii de autor pentru lucrări ştiinţifice, referate, lucrări pentru examenele de evaluare pe parcurs, precum şi de finalizare a studiilor universitare de de licenţă, masterat şi/sau de doctorat

Neață Valentin Adrian si Chebac Adina
 • plagiat lucrare licenta
0.9

Neață Valentin Adrian si Chebac Adina

Neață Valentin Adrian si Chebac Adina plagiat lucrare de licenta la comanda

Comments Rating 1 (8 reviews)

9 thoughts on “Grupul NEATA + CHEBAC

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euElaborareProiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euElaborareProiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • lucrare-licenta.eu este o mare teapa! Am avut incredere in ei pentru ca mi-au propus plata in 3 rate! Prost eu si greseala la mine ca am verificat abia la final! Originalitate 0, multe greseli gramaticale! Stimabile domn Neata! poate ne vedem intr-o zi sa iti rup capul!

  • […] Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici! […]

  • […] Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici! […]

  • Neață Valentin Adrian si Chebac Adina PLAGIAT LUCRARE LICENTA

   Neață Valentin Adrian si Chebac Adina PLAGIAT LUCRARE LICENTA

  • Am primit o lucrare plagiată si am început sa primesc mesaje de amenintare

   Am primit o lucrare plagiată si am început sa primesc mesaje de amenintare

  • […] Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici! […]

  • […] Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici! […]

  • […] Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici! […]

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euElaborareProiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euelaborareproiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euelaborareproiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • CREATIV TRD SRL, CIF 33599101 este o firma tepara din Bucuresti

   CREATIV TRD SRL, CIF 33599101 este o firma tepara din Bucuresti.

   Aveti grija la aceasta firma administrata de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina

  • Am luat teapa pe siteul ElaborareProiecte.ro

   Am platit suma de 900 lei in 3 rate pe ElaborareProiecte.ro

   Am fost asigurat ca lucrarea redactata la comanda va fi originala.

   Supriza insa: am primit un plagiat. Si asa am ratat sansa de a termina facultatea

   Din cauza hotilor de la TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL), CIF 45559151

  • CREATIV TRD SRL, TUTORS STUDY SRL, CHEBAC ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

   Opinia mea despre lucrare-licenta.eu și entitățile asociate, precum CREATIV TRD SRL, TUTORS STUDY SRL, CHEBAC ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și NEAŢĂ ADRIAN-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, este profund negativă, având în vedere activitățile lor legate de furnizarea de servicii academice discutabile.

   Furnizarea de lucrări de licență sau proiecte academice care implică plagiat sau încălcarea regulilor academice este inacceptabilă și subminează integritatea sistemului de învățământ superior. Acest gen de practici nu numai că descurajează efortul personal și dezvoltarea abilităților academice autentice, dar și pun în pericol valoarea și integritatea diplomelor universitare.

   În loc să sprijine învățarea corectă și dezvoltarea academică, astfel de servicii par să exploateze nevoia studenților și să promoveze practici neetice. Încurajez ferm toți studenții să evite astfel de servicii și să respecte normele academice și etica învățării. Este esențial să susținem un mediu academic bazat pe onestitate, merit și dezvoltare personală autentică. În plus, autoritățile academice și legale ar trebui să ia măsuri pentru a investiga și a combate astfel de practici pentru a proteja integritatea sistemului de învățământ superior.

  • […] GRUPUL administrat de Neață Valentin Adrian si Chebac Adina. Pentru detalii suplimentare privind GRUPUL NEATA + CHEBAC click aici!lucrare-licenta.euElaborareProiecte.rotutors.roCREATIV TRD SRL, CIF 33599101,TUTORS STUDY SRL (fosta […]

  • Plagiat TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL)

   Opinia mea cu privire la activitățile desfășurate de Neață Valentin Adrian, Chebac Adina și entitățile lor, precum CREATIV TRD SRL și TUTORS STUDY SRL (fosta TUTORS EDU SRL), în legătură cu platformele lucrare-licenta.eu, ElaborareProiecte.ro și tutors.ro, este profund negativă.

  • Neata

   Neata Adrian Valentin. De la Tutors Study SRL si Creativ TRD SRL a inchis saitul lucrare-licenta.eu peste noapte si nea dat teapa la toti redactorii care lucram cu el din anul 2015. Si bineinteles ca a dat teapa si la clienti. UN GUNOI UMAN CARE NE INDEMNA SA FACEM REPEDE LUCRARILE SI IESEAU PLAGIAT. Dorin munteanu sunt si imi astept banii domnule neata adrian valentin.

  • CREATIV TRD SRL și TUTORS STUDY SRL

   Într-o perioadă ce se întinde din anul 2014 până în decembrie 2023, Neață Valentin Adrian și Chebac Adina, reprezentând companiile CREATIV TRD SRL și TUTORS STUDY SRL, au dominat cu măiestrie spațiul virtual românesc, ocupând poziția de lider incontestabil în ceea ce privește furnizarea de lucrări de licență și doctorat plagiate prin intermediul platformei lucrare-licenta.eu.

   Această perioadă de aproape un deceniu a fost marcată de o prezență puternică și influentă pe piața lucrărilor academice plagiate în România. Cu o gamă variată de site-uri precum Tutors.ro, Lucrare-Licenta.eu, ElaborareProiecte.ro și multe altele, acești doi actori au fost adevărați arhitecți ai unei rețele complexe, menită să faciliteze plagierea și comercializarea de lucrări academice în detrimentul integrității academice.

   De-a lungul acestei perioade, ei au reușit să devină cei mai importanți și activi furnizori de lucrări de licență și doctorat plagiate, transformându-se în principalii traficanți din România. Site-urile enumerate anterior au devenit puncte de referință pentru studenții și cercetătorii care căutau să obțină astfel de lucrări fără a-și asuma responsabilitatea pentru creația lor originală și fără a respecta regulile academice și etice.

   Cu toate acestea, în decembrie 2023, Neață Valentin Adrian și Chebac Adina au luat o decizie controversată, închizând cele două site-uri, Lucrare-Licenta.eu și ElaborareProiecte.ro. Această acțiune a avut drept consecință pierderea banilor clienților și a drepturilor financiare ale redactorilor implicați în furnizarea acestor lucrări.

   Cu toate că au închis aceste site-uri, acești doi indivizi nu au abandonat afacerea lor în totalitate. În prezent, ei își continuă activitatea de comercializare a lucrărilor academice plagiate prin intermediul platformei Tutors.ro, prezentându-se sub masca unor „servicii de meditații” și „pregătire pentru promovarea examenelor”. Acest demers ridică semne serioase cu privire la dorința lor de a evita consecințele legale ale acțiunilor lor anterioare și de a continua să profite de pe urma practicilor academice discutabile.

   Astfel, în lumina acestor fapte, este imperativ ca comunitatea academică și autoritățile competente să monitorizeze și să ia măsuri pentru a combate practicile acestor indivizi și pentru a promova integritatea și etica în învățământul superior din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sending