Grupul BALOI MITRICA DANIEL +BALOI MITRICA DENISA REBECA

BALOI MITRICA DENISA REBECA + BALOI MITRICA DANIEL + RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL + END BUSINESS SOLUTION SRL

RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL, CIF 37883342

licentalacomanda.com

BALOI MITRICA DENISA REBECA
BALOI MITRICA DANIEL
RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL CIF 37883342, IBAN RO48BTRLRONCRT0462937501

ADMINISTRATORI:
BALOI MITRICA DANIEL

BALOI MITRICA DENISA REBECA
END BUSINESS SOLUTION SRL, CIF 44874878

RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL, CIF 37883342

WEBSITE-uri:
info-student.ro
licentalacomanda.com

Total incasari BALOI MITRICA DENISA REBECA + BALOI MITRICA DANIEL 1.653.565 lei pana la 31.12.2022

END BUSINESS SOLUTION SRL, 44874878Cifra
Afaceri
Profit
Net
DatoriiActive
Imobilizate
Active
Circulante
Capitaluri
Proprii
Angajați
(nr. mediu)
2022298 80873 637179 5180238 87259 3540
20210-14 48314 7000417-14 2830
RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL CIF 37883342Cifra
Afaceri
Profit
Net
DatoriiActive
Imobilizate
Active
Circulante
Capitaluri
Proprii
Angajați
(nr. mediu)
2022205 755-15 851164 08930 443121 898-15 6111
2021325 816160 061193 5997 816512 952327 1691
2020286 118167 00482 91619 539230 581167 2041
2019163 56590 982106 35731 263166 27691 1821
201881 91357 24669 80742 98681 57354 7520
20170-2 69410 000-2007 706-2 4940

„Grupul Băloi Mitrică Daniel și Denisa Rebeca: Practici Controversate în Lumea Lucrărilor Academice”

În căutarea unor servicii de redactare sau consultanță pentru lucrările academice, studenții pot cădea victimele unor practici discutabile, iar grupul format din Băloi Mitrică Daniel și Denisa Rebeca este un exemplu relevant de astfel de practici.

Acest grup, care include și companii precum Red Global Consulting Group SRL și End Business Solution SRL, se prezintă ca oferind servicii pentru lucrările de licență, master și doctorat prin intermediul platformei licentalacomanda.com. Cu toate acestea, informațiile disponibile ridică semne de întrebare cu privire la integritatea și etica acestor servicii.

Una dintre cele mai mari preocupări este calitatea și originalitatea lucrărilor furnizate. Există cazuri în care aceste lucrări au fost acuzate de plagiatură și de calitate slabă, punând în pericol nu doar diploma studenților, ci și credibilitatea educației academice.

De asemenea, comunicarea și transparența cu acest grup au fost, în multe cazuri, deficitare. Studenții au întâmpinat dificultăți în a obține răspunsuri clare sau în a comunica eficient cu echipa lor.

Este esențial ca studenții să fie conștienți de astfel de practici discutabile și să evite colaborarea cu persoane sau companii care compromit integritatea academică și care nu respectă principiile etice ale învățământului superior. Educația merită mai mult decât simpla tentație a rezultatelor ușoare, și ar trebui să ne concentrăm pe învățarea adevărată și pe dezvoltarea noastră ca profesioniști și indivizi responsabili.

Societatea RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L.

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI

EXTRAS AL REZOLUŢIEI NR. 89027/03.07.2017

Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 din data de 01.11.2016 – Macărescu Carmen

Ionela

În baza cererii nr. 260322 din data de 26.06.2017 şi a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea şi înregistrarea societăţii:

– denumire şi formă juridică: RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L.;

– cod unic de înregistrare: 37883342;

– număr de ordine în registrul comerţului: J40/11139/2017;

– sediul social: Bucureşti, sectorul 6, aleea Valea Viilor nr. 7, camera 1, bloc M40, scara A, etaj 1, ap. 6;

– domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 – activităţi de consultanţă în management;

– activitate principală: 7022 – activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

– capital social: 200 lei, integral vărsat, data, vărsării: 23.06.2017, total părţi sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;

– fondator: BĂLOI MITRICĂ DENISA REBECA, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, Strada Bacului nr. 100;

– administrator: BĂLOI MITRICĂ DENISA REBECA, puteri conferite: depline, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, Strada Bacului nr. 100;

– durata de funcţionare: nelimitată.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras.

Societatea RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L.

DECIZIA NR. 2/11.12.2017 a asociatului unic

Subsemnata, BALOI MITRICĂ DENISA REBECA, cetăţean român, născută la data de 14.12.1986 în municipiul Bucureşti, sectorul 5, domiciliată în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Bacului nr. 100, identificată cu Cl seria RR nr. 907780 eliberată de către SPCEP S1 la data de 27.03.2012, cu valabilitate până la 14.12.2022, având C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, în calitate de asociat unic al RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11139/2017, având CUI 37883342, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 6, aleea Valea Viilor nr. 7, bI. M40, sc. A, et. 1, ap. 6, prin prezenta decizie, hotărăsc:

Art. 1. Schimbarea sediului social conform contractului de comodat nr. 1/04.12.2017 la următoarea adresă: Bucureşti, sectorul 1, Str. Bacului nr. 100, camera 1.

Redactat de asociatul unic al RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L., astăzi, 11.12.2017, în 3

(trei) exemplare.

Societatea RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L.

DECIZIA NR. 01/25.04.2021

a asociatului unic

Subsemnata, BALOI MITRICA DENISA REBECA, cetăţean român, născută în municipiul Bucureşti, sectorul 5, la data de 14.12.1986, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, Str. Bacului nr. 100, posesoare a C.l. seria RR numărul 907780, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 27.03.2012, CNP xxxxxxxxxxxxx, în calitate de asociat unic al S.C. RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 1, Str. Bacului nr. 100, camera 1, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/11139/2017, având CUI 37883342, decid:

Art. 1. Se modifică sediul social al S.C. RED GLOBAL CONSULTING GROUP – S.R.L. la adresa din Bucureşti, Str. Lămâiului nr. 4, camera 1, sector 1.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate.

Redactată azi, 25.04.2021, în Bucureşti, în 3 exemplare cu valoare de original.

Societatea END BUSINESS SOLUTION – S.R.L.

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI

EXTRAS AL REZOLUŢIEI NR. 120586/08.09.2021

În baza cererii nr. 463345 din data de 24.08.2021 şi a actelor doveditoare depuse, Nicoleta Teodorescu – persoana desemnată, conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea şi înregistrarea profesionistului:

– denumire şi formă juridică: END BUSINESS SOLUTION – S.R.L.;

– cod unic de înregistrare: 44874878;

– identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/15532/2021;

– număr de ordine în registrul comerţului: J40/15532/2021;

– sediul social: Bucureşti, sectorul 1, strada Lămâiului nr. 4, camera 1;

– domeniul principal de activitate: grupa CAEN:

461 – Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata;

– activitate principală:

4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

– capital social: 200 lei, integral vărsat, total părţi sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;

– fondator: 1. Băloi Mitrică Daniel, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1;

– administrator: 1. Băloi Mitrică Daniel, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1;

– durata de funcţionare: nedeterminată.

RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL
Cod Unic de Înregistrare: 48595604 fost 37883342
Nr. de înmatriculare: J40/11139/2017
Stare: TRANSFER(SOSIRE) din 12.01.2018

END BUSINESS SOLUTION S.R.L.
Cod Unic de Înregistrare: 44874878
Nr. de înmatriculare: J40/15532/2021
Clasă CAEN: 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

 BALOI MITRICA DENISA REBECA + BALOI MITRICA DANIEL + RED GLOBAL CONSULTING GROUP SRL + END BUSINESS SOLUTION SRL desfaşoară o ACTIVITATE ILEGALĂ, care contravine legii nr.199/2023 a învățământului superior):

Grupul BALOI MITRICA DANIEL +BALOI MITRICA DENISA REBECA
  • Grupul BALOI MITRICA DANIEL +BALOI MITRICA DENISA REBECA
1.3

BALOI MITRICA DANIEL +BALOI MITRICA DENISA REBECA

Grupul BALOI MITRICA DANIEL +BALOI MITRICA DENISA REBECA

Comments Rating 1 (2 reviews)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sending